czúdaje o kartografickém díle (o mapě, atlasu); vydavatelské údaje
enedition notes pl
frréférences fpl d´édition
geAusgabevermerke rpl
ruобозначения издания (карты, атласа)
skúdaje o mape (atlase)
cz

údaje o kartografickém díle (o mapě, atlasu); vydavatelské údaje

souhrn údajů o kartografickém díle, předepsaný legislativou, jeho vydavatelem nebo vyhotovitelem; na mapách jsou umístěny mimo mapové pole, u větších děl zpravidla samostatně, a to ve formě textu nebo tiráže

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována