czzávěrečná revize (mapy)
enchecking and correction of a final map proof
frépreuve f d´essai finale
geSchlusskorrektur e
ruзаключительный контроль
skzáverečná revízia (mapy)
cz

závěrečná revize (mapy)

poslední revize v soustavě kontrol před tiskem mapy, zaměřená zejména na její úplnost, charakteristické znaky a náležitosti

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále