czčeská technická norma (CSN)
enCzech Standard
frNorme f technique tchèque
geTschechische technische Norm e
ru
skčeská technická norma
cz

česká technická norma (CSN)

vyjádření požadavků na to, aby výrobek, proces nebo služba byly za specifických podmínek vhodné pro daný účel. Stanoví základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního prostředí. ČSN je původní nebo přejatá

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována