czevropská norma (CEN)
enEuropean Standard (EN)
frNorme f européenne
geEuropäische Norm e
ru
sk
cz

evropská norma (CEN)

technická norma schválená Evropským výborem pro normalizaci (CEN) a závazná (převzetím) pro členské státy CEN

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována