czpůdní kryt
enland cover
frcouverture f du sol
geBodenbedeckung e
ruрастительный покров
skpôdne pokrytie
cz

půdní kryt

půdní kryt Země (pedosféra)vzniklý přeměnou svrchní části litosféry působením organizmů za účasti slunečního záření, vzduchu a vody; v širším smyslu může zahrnovat i vegetační kryt

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována