cztechnicko-normalizační informace (TNI)
entechnical standardization information
frinformation f de normalisation technique
getechnische Normungsinformation e
ru
sktechnicko-normalizačné informácie
cz

technicko-normalizační informace (TNI)

národní dokument nebo převzatá technická zpráva (TR) evropského výboru pro normalizaci CEN nebo mezinárodní normalizační organizace ISO nebo veřejně dostupná specifikace (PAS) mezinárodní normalizační organizace ISO
POZNÁMKA : jde o dokument informativního charakteru, který obsahuje technické údaje nebo technická řešení, která nejsou obsažena v platných normách.

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována