cztematická prostorová data
enthematic spatial data
frdonnées fpl thématiques spatiales
gethematische Geodaten epl
ruтематические пространственные данные
sk
cz

tematická prostorová data

prostorová data reprezentující ve větší podrobnosti vlastnosti objektů a jevů z vybraného sémantického hlediska (např. pedologická, demografická data)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována