czreferenční rozhraní ISVS
enreference interface of Public Administration Information Systems
frinterface de référence de Systèmes mpl d’information d’administration publique
geReferenzinterface e (Referenzschnittstelle e) von öffentlichen Administrationsinfor-mationssysteme
ru
skreferenčné rozhranie ISVS
cz

referenční rozhraní ISVS

souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření, vytvářejících jednotné integrační prostředí ISVS, které poskytuje kvalitní soustavu společných služeb, včetně výměny oprávněně vyžadovaných informací mezi jednotlivými informačními systémy orgánů veřejné správy a dalšími subjekty

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (MV 2015)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále