czstandardizace
enstandardization
frstandardisation f
geStandardisierung e
ru
sk
cz

standardizace

v českém prostředí je velmi širokým souborem činností, zahrnujícím normalizaci (včetně technické), metrologii (cejchování) a (státní) zkušebnictví

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována