czvyužití půdy
enland use
frutilisation f des sols
geLandnutzung e
ruиспользование земель
skvyužitie pôdy
cz

využití půdy

souhrn úprav, činností a vstupů, které člověk uskutečňuje v určitém typu půdního krytu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále