czplošné měřítko
enarea scale
fréchelle f des surfaces
geFlächenmaßstab r
ruмасштаб площадей
skplošná mierka
cz

plošné měřítko

vztah nekonečně malé plochy na mapě k odpovídající nekonečně malé ploše na povrchu referenčního elipsoidu nebo koule

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále