czpostupy generalizace
engeneralization procedures
frprocédés mpl de généralisation
geGeneralisierungsvorgänge rpl
ruспособы генерализации
skpostupy generalizácie
cz

postupy generalizace

soubor jednotlivých dílčích generalizačních metod; patří k nim výběr zobrazovaných předmětů a jevů, jejich slučování, zjednodušování, vyhlazování, odsouvání, zvětšování, klasifikace (typizace) a vyjádření smluvenou značkou

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále