czstrojový formát
enmachine format
frformat m machine
geMaschinenformat s
ruмашинный формат
skformát tlačového stroja
cz

strojový formát

největší formát archu papíru, který může být použit pro tisk na daném tiskovém stroji

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále