czzásady generalizace
engeneralisation principles pl
frprincipes mpl de généralisation
geGeneralisierungsgrundsätze rpl
ruпринципы генерализации
skzásady generalizácie
cz

zásady generalizace

základní pravidla pro kartografickou generalizaci obsahu mapy, vycházející z jejího účelu, tematického obsahu a měřítka

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována