czzásady generalizace
engeneralisation principles pl
frprincipes mpl de généralisation
geGeneralisierungsgrundsätze rpl
ruпринципы генерализации
skzásady generalizácie
cz

zásady generalizace

základní pravidla pro kartografickou generalizaci obsahu mapy, vycházející z jejího účelu, tematického obsahu a měřítka

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále