czCompass, Beidou
enCompass/BeiDou navigation satellite system
fr
geBeidou-Satellitennavigation e
ru
skCompass, Beidou
cz

Compass, Beidou

globální navigační družicový systém budovaný Čínskou lidovou republikou

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována