czčas GLONASS
enGLONASS time
fr
ge
ru
sk
cz

čas GLONASS

časová stupnice používaná pro synchronizaci GLONASS, realizovaná atomovými hodinami a udržovaná řídicím segmentem tak, aby její odchylka od národní realizace UTC(RF) nepřekročila 1 ms; v navigační zprávě jsou předávaná data umožňující korigovat zbytkovou odchylku mezi družicovým časem a časem GLONASS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována