czDopplerův posun
enDoppler shift
fr
geDoppler-Verschiebung e
ru
skDopplerov posun
cz

Dopplerův posun

změna frekvence přijímaného signálu GNSS v důsledku vzájemného pohybu družice a přijímače. Používá se pro určení rychlosti pohybu přijímače

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále