czdynamické měření (GNSS)
endynamic Positioning
fr
ge
ru
skdynamické meranie (GNSS)
cz

dynamické měření (GNSS)

určování polohy a rychlosti pomocí GNSS v situaci kdy je přijímač v pohybu

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále