czinterval zhoršené přesnosti
enDOP holes
fr
ge
ru
sk
cz

interval zhoršené přesnosti

časový interval, kdy aktuální konfigurace družic GNSS vede k velkým hodnotám parametru přesnosti (DOP) a tím k velké chybě určení polohy

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována