czkód
encode
fr
ge
ru
sk
cz

kód

sekvence binárních hodnot používaná pro reprezentaci navigačního signálu GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována