czkontinuita
enContinuity
fr
ge
ru
skkontinuita
cz

kontinuita

schopnost celého systému GNSS poskytovat své služby bez přerušení po celou dobu měření za předpokladu, že byly na počátku měření dostupné

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále