czotevřená služba
enopen service
fr
ge
ru
sk
cz

otevřená služba

služba užívající jeden nebo více signálů GNSS a poskytovaná uživatelům bez jakéhokoliv přímého poplatku

en

open service

Service (using one or more signals) provided to users free of direct user charges.

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována