czpozemní rozšiřující systém
enGround-based Augmentation System (GBAS)
fr
ge
ru
sk
cz

pozemní rozšiřující systém

lokální rozšiřující systém rozmístěný na zemi pro podporu letecké dopravy v okolí lstišť

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována