czsklon oběžné dráhy
eninclination
fr
ge
ru
sk
cz

sklon oběžné dráhy

úhel mezi rovinou oběžné dráhy družic GNSS a rovníkem

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována