czslužba pátrání a záchrana
ensearch and rescue service
fr
geSuch- und Rettungsdienst r
ru
skslužba pre pátranie a záchranu
cz

služba pátrání a záchrana

služba umožňující přijímat a zpracovávat nouzová volání

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále