czchyba kosmického a řídicího segmentu
enuser range error (URE)
fr
ge
ru
sk
cz

chyba kosmického a řídicího segmentu

chyba určení pseudovzdálenosti způsobená kosmickým a řídicím segmentem

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována