czinformační modelování staveb (BIM)
enbuilding information modelling (GB), building information modeling (US) – BIM, building information management - BIM
frmodélisation des données du bâtiment (MIB, též BIM)
geGebäudedatenmodellierung e (BIM)
ruинформационное моделирование зданий
skinformačné modelovanie stavieb
cz

informační modelování staveb (BIM)

proces zahrnující generování a správy digitálních zobrazení fyzických a funkčních charakteristik staveb během celého jejich životního cyklu. Zahrnuje data od prvotního návrhu, výstavby, správy a případné rekonstrukce až po jejich demolici, včetně ekologické likvidace stavebního materiálu a uvedení staveniště do původního stavu. Slouží jednotlivcům, podnikatelským subjektům a orgánům veřejné správy, které plánují, vyvíjejí, konstruují, operují a spravují různé fyzické infrastruktury, jako jsou např. vodovody, kanalizace, elektřina, plyn, spojová zařízení, silnice, mosty, přístavy, domy, byty, obchody, továrny, skladiště a další

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • ISO/TS 12911:2004 Informační modelování staveb
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována