czkyberbezpečnost
encybersecurity
frInternet-Sicherheit e
ge
ruинформационная безопасность
sk
cz

kyberbezpečnost

strategie a metody obrany kybernetického světa před projevy kyberkriminality a informační války

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována