czmobilní mapování
enmobile mapping
frlevé m mobile
geMobilaufnahme e
ruмобилньная съемка
skmobilné mapovanie
cz

mobilní mapování

proces sběru prostorových dat z pohybujícího se objektu vybaveného různými systémy bezkontaktního sběru dat, které obsahují integrovanou soustavu časově synchronizovaných navigačních a obrazových senzorů. Primární výstupy zahrnují data pro GIS, digitální mapy, georeferencované obrazy a video

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále