czadresní místo
enaddress point
frpoint m d’adresse e
geAdresspunkt r
ruадресное место
sk
cz

adresní místo

místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresuObory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována