czčíslo domovní
ennumber of the building
frnuméro m de maison
geGebäudenummer e
ruномер домовой (описательный + учётный)
skdomové číslo
cz

číslo domovní

souhrnný pojem označující číslo popisné a číslo evidenční

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována