czdefiniční čára ulice
enstreet definition line
frligne f de définition de rue
geStraßendefinitionslinie e
ruось улицы
sk
cz

definiční čára ulice

úsečka nebo lomená čára znázorňující osu komunikace; určuje lokalizaci ulice

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí č.359/2011 Sb. ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále