czměstský obvod / městská část
entown district
frarrondissement m de la ville
geStadtteil r
ruгородской округ / городская часть города
sk
cz

městský obvod / městská část

samosprávná část územně členěných statutárních měst, jednoznačně prostorově ohraničená na území statutárního města

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována