cznomenklatura územních statistických jednotek (NUTS)
enNomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)
frNomenclature f des Unités Territoriales Statistiques (NUTS)
geKlassifikation e der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS)
ruноменклатура территориальных статистических единиц (NUTS)
skNomenklatúra územných štatistických jednotiek
cz

nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS)

klasifikace územních statistických jednotek vytvořená pro účely statistického úřadu EU (EUROSTAT)

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále