czregion NUTS
enNomenclature of Units for Territorial Statistics (NUTS)
frNomenclature f des Unités Territoriales Statistiques (NUTS)
geSystematik e der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS)
ruрегион NUTS
sk
cz

region NUTS

statistická územní jednotka vytvořená v členských zemích EU pro účely statistického úřadu EU (EUROSTAT)

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována