czregion soudržnosti
encohesion region
frrégion e de la cohésion
geKohäsionsregion e
ruрегион территориально-административных образований
skregión súdržnosti
cz

region soudržnosti

statistická územní jednotka odpovídající úrovni správního členění NUTS II, vymezená výčtem vyšších územních samosprávných celků, které do něj spadají podle zákona č. 248/2000 Sb.

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Wikipedie – otevřená encyklopedie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována