czulice nebo jiné veřejné prostranství
enstreet, public space, public area, communal space
frrue f.., espace m publics
geStraße e , öffentliche Fläche e
ruулица или другое открытое пространство
skulica alebo iné verejné priestranstvo
cz

ulice nebo jiné veřejné prostranství

územně evidenční jednotka, která je vedená v rámci obce; na základě příslušnosti k ulici nebo jinému veřejnému prostranství jsou stavebním objektům a adresním místům přiřazovány čísla orientační, která slouží k zlepšení orientace v obci

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále