czveřejný dálkový přístup
enpublic remote access
fr
geöffentlicher Fernzutritt r
ruоткрытый дистанционный доступ
sk
cz

veřejný dálkový přístup

webová aplikace umožňující prohlížení a stahování dat (např. RÚIAN, KN)

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována