czČeská podrobná nivelační síť (ČPNS)
enCzech Detailed Leveling Network
fr
geTschechische Detaillierte Nivellement(s)netz s
ru
skČeská podrobná nivelačná sieť
cz

Česká podrobná nivelační síť (ČPNS)

Nivelační síť rozmístěná na území ČR, která zahušťuje Českou státní nivelační síť (ČSNS); dělí se na Nivelační síť IV. řádu, plošné nivelační sítě (PNS) a stabilizované body technických nivelací; ČPNS spravují místně příslušné katastrální úřady; body ČPNS náleží mezi body podrobného výškového bodového pole (PVBP)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále