czČeská podrobná nivelační síť (ČPNS)
enCzech Detailed Leveling Network
fr
ge
ru
sk
cz

Česká podrobná nivelační síť (ČPNS)

Nivelační síť rozmístěná na území ČR, která zahušťuje Českou státní nivelační síť (ČSNS); dělí se na Nivelační síť IV. řádu, plošné nivelační sítě (PNS) a stabilizované body technických nivelací; ČPNS spravují místně příslušné katastrální úřady; body ČPNS náleží mezi body podrobného výškového bodového pole (PVBP)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována