czpermanentní stanice pro příjem signálů GNSS, permanentní stanice
enGNSS permanent station
fr
ge
ru
sk
cz

permanentní stanice pro příjem signálů GNSS, permanentní stanice

soubor technických zařízení, který provádí souvislý záznam dat ze signálů GNSS a umožňuje poskytovat tato data nebo případné další služby a výstupy, které z těchto dat vycházejí, jednotlivým uživatelům

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována