czsprávce značky bodu bodového pole
enadministrator of geodetic control mark
fr
ge
ru
sk
cz

správce značky bodu bodového pole

orgán zeměměřictví a katastru nemovitostí vykonávající správu příslušné značky bodu bodového pole ze zákona; správa zahrnuje zřizování, udržování, přemisťování, odstraňování a obnovování značky bodu bodového pole včetně vedení dokumentace o této značce

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována