czpodrobné tíhové bodové pole (PTBP)
enminor gravity geodetic control
fr
ge
ru
sk
cz

podrobné tíhové bodové pole (PTBP)

soubor bodů tíhového bodového pole, které zahušťují základní tíhové bodové pole; PTBP tvoří body gravimetrického mapování a body účelových sítí

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována