czvyhledávací míra, zajišťovací míra
ensearching measure
fr
ge
ru
sk
cz

vyhledávací míra, zajišťovací míra

délkový údaj, který slouží pro vyhledání geodetického bodu v přírodě; uvádí se v místopisu geodetického bodu; vyhledávací míry jsou vztaženy k blízkým trvalým předmětům, buď jako přímo měřená vzdálenost, nebo ve formě staničení a kolmice

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována