czkonference o Mezinárodní mapě světa
enconference on the International Map of the World
frconférence f technique des Nation-Unies sur la carte internationale du monde au millionièm
geWeltkartenkonferenz e
ruконференция по Международной карте мира
skkonferencija o Medzinárodnej mape sveta
cz

konference o Mezinárodní mapě světa

konference kartografů z různých zemí světa, svolávaná Organizací spojených národů, zaměřená na tvorbu a vydávání Mezinárodní mapy světa v měřítku 1:1 000 000

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále