czmez generalizace
engeneralisation threshold
frseuil m de généralisation
geGeneralisierungsschwelle e
ruпорог генерализации
skprah generalizovania
cz

mez generalizace

maximální rozsah detailů, které mohou být čitelně zobrazeny na mapě daného měřítka

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále