czmez generalizace
engeneralisation threshold
frseuil m de généralisation
geGeneralisierungsschwelle e
ruпорог генерализации
skprah generalizovania
cz

mez generalizace

maximální rozsah detailů, které mohou být čitelně zobrazeny na mapě daného měřítka

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována