czrok vydání mapy
enyear of publication
frdate f de parution
geKartenveröffentlichungsjahr s
ruгод опубликования карты
skrok vydania mapy
cz

rok vydání mapy

rok, v němž byla mapa dána do oběhu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována