czrok vydání mapy
enyear of publication
frdate f de parution
geKartenveröffentlichungsjahr s
ruгод опубликования карты
skrok vydania mapy
cz

rok vydání mapy

rok, v němž byla mapa dána do oběhu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále