cztvarové šrafy
ensketched hachures
frhachures f pl figuratives
geFormschraffen e pl
ruпрофильные штриxи, профилные гашюры
sktvarová šrafa
cz

tvarové šrafy

šrafy sloužící k vyjádření morfologických charakteristik reliéfu v obrazu polohopisu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále