czstanovení závazných barev
encolour standardization
frnormalisation f des couleurs (cartographiques)
gekartografische Farbnormung e
ruстандартизация цвета
sk(kartografická) norma farieb
cz

stanovení závazných barev

závazné stanovení barevných stupnic nebo jednotlivých barev pro znázornění předmětů a jevů na mapách (např. hnědé barvy pro zobrazení vrstevnic, zelené barvy pro plochy porostů apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále